Voorwaarden

Diëtistische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering!
U heeft per jaar recht op 3 uur behandeling door een diëtist als u een medische indicatie heeft.
Binnen deze 3 uur vallen de kosten voor de consulten, maar ook de indirecte tijd die gerekend wordt voor het uitwerken van een voedingsadvies, rapportages naar de verwijzer en telefonische/email consulten. Deze kosten worden dan rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.
De kosten vallen onder het eigen risico. Dit geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. Zij vallen niet onder het eigen risico.
Mogelijk heeft u via een aanvullende verzekering recht op extra zorg bovenop deze 3 uur. Deze zorg valt niet onder het eigen risico. U heeft een verwijzing nodig van uw (huis)arts. Het kan ook zijn dat u met uw indicatie, bijvoorbeeld diabetes, in de ketenzorg behandeld kunt worden. Dit valt niet onder het eigen risico. Informeer hierna bij uw arts of bij mij.

Mocht u meer dan 3 uur behandeling nodig hebben of geen medische indicatie hebben en hiervoor niet aanvullend verzekerd zijn dan krijgt u een factuur.
De kosten hiervoor zijn dan 65 euro per uur.
Een intake gesprek (eerste consult) is 60 minuten= 65 euro
Een vervolgconsult van 15 of 30 minuten zijn= respectievelijk 16,25 of 32,50 euro.

Hierbij kan ook nog de tijd gerekend worden, 15 of 30 minuten, die nodig is voor het uitwerken van gegevens, bijvoorbeeld het opstellen van een voedingsadvies met bijbehorend menu.

Een huisbezoek is ook mogelijk. De kosten hiervoor zijn 16,25 euro bovenop de consultkosten.

Annuleren afspraak
Indien een gemaakte afspraak niet door kan gaan dan kunt u mij bellen of mailen, zodat de afspraak verzet kan worden. Bij het niet op tijd doorgeven (tenminste 24 uur van tevoren) moeten de kosten voor het consult helaas in rekening worden gebracht middels een factuur.

Klachten
Wanneer u klachten heeft, bespreek deze dan eerst met de diëtist. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD).
Er bestaat een klachten- en geschillenregeling Paramedici (Wkkgz-regeling). Voor informatie gaat u naar www.nvdietist.nl-> wkkgz-> informatie voor patiënten (onderaan de pagina).